Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


Úvod

Vážení čtenáři,

v předposledním májovém týdnu se Česká republika dočkala na evropské scéně dalšího uznání. Tentokrát se jednalo o oblast regionální politiky, která patří bezesporu mezi stěžejní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

Ve dnech 21. a 22. května 2001 se v Bruselu konalo II. Kohezní fórum, které zorganizovala Evropská komise. Účastníci jednání z členských zemí, ale i ze všech dvanácti kandidátských nečlenských zemí, se věnovali problematice budoucí podoby strukturální politiky a politiky soudržnosti v kontextu rozšíření Evropské unie.

Měl jsem tu čest, že jsem byl pozván jako první představitel nečlenské země k diskusi u kulatého stolu hned v úvodní den jednání Kohezního fóra. Kulatý stůl pod vedením komisaře Michela Barniera se věnoval otázkám současné strukturální politiky a politiky soudržnosti a budoucím podmínkám poskytování pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU.

Vyjádřil jsem naprosto jasné stanovisko, že považujeme dosavadní kriteria pro poskytování pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za dostačující - průměr HDP příjemce může být maximálně 75 %, respektive 90 % průměru HDP v EU. V žádném případě není možné, aby byla určena zvláštní kriteria pro nové členské země, čili aby nové členské země byly nějakým způsobem diskriminovány. Česká republika se připravuje tak, aby mohla plně využít maximálně možnou alokaci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, která může činit až 4 % národního HDP.

Debata u kulatého stolu druhý den jednání, kterou vedla komisařka Anna Diamantopoulou, se zabývala otázkami politiky soudržnosti ve světle rozšíření EU. Považoval jsem za nutné prezentovat v rámci rozhovorů stanovisko, že trváme na tom, aby diskuse o podmínkách poskytování pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti nebyla zahrnována do vyjednávacího procesu s kandidátskými zeměmi, jak to požadují některé stávající členské země, např. Španělsko.

Po skončení jednání II. Kohezního fóra jsem spolu s dalšími představiteli české delegace otevřel kancelář Ministerstva pro místní rozvoj a České centrály cestovního ruchu v Bruselu ve velmi zajímavé lokalitě, přímo v centru města. Tato kancelář bude poskytovat služby především regionům ČR a to zejména pro navazování kontaktů s institucemi EU, v oblasti spolupráce s Evropskou komisí na poli regionální politiky. Dále pak bude možné využít služby kanceláře pro podporu cestovního ruchu ČR.

Ing. Petr Lachnit, CSc.
ministr pro místníˇ rozvoj


Zpět na obsah