Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


REGIONÁLNÍ POLITIKA

Regionální program podpory rozvoje regionů na úrovni NUTS 2 Ostravsko a Severozápad

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na základě usnesení vlády č. 535 ze dne 30. 5.1999 k Regionálnímu programu rozvoje severozápadních Čech a usnesení vlády č. 633 za dne 23. 6. 1999 k Regionálnímu programu podpory rozvoje Ostravského regionu a usnesení vlády č. 383 z 19. dubna 2000 Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu (dále jen "Zásady").

V Zásadách byly vyhlášeny 2 dotační tituly:

Ostravský region

Celkem obdrželo MMR za tento region 112 projektůs požadavkem na dotaci v celkové hodnotě 1 071 752 Kč.
Meziresortní hodnotitelská komise na svém druhém zasedání dne 14. 3. 2001 doporučila poskytnout dotaci na realizaci 21 projektův celkové hodnotě 80 mil. Kč, z toho
o na dotační titul 1 - 18 658 tis. Kč
o na dotační titul 2 - 61 441 tis. Kč
Hodnotitelská komise vybrala další projekty jako náhradní pro případ, že některý ze schválených projektů nebude realizován a některé projekty vyřadila z důvodu nesplnění podmínek stanovených ve vyhlášených Zásadách (neodpovídá dotačnímu titulu, nevyjasněné majetkoprávní vztahy).

Severozápadní Čechy

Celkem obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj v termínu do 19. 1. 2001 za tento region 182 projektů v celkové hodnotě714 572 Kč.
Meziresortní hodnotitelská komise pro region Severozápad na svém zasedání dne 13. 3. 2001 doporučila poskytnout dotace na realizaci celkem 43 projektů v celkové hodnotě 75 mil. Kč, z toho
o dotační titul 1 - 28 871 tis. Kč
o dotační titul 2 - 46 129 tis. Kč
Hodnotitelská komise dále vybrala soubor náhradních projektů pro případ, že některý z vybraných projektů nebude realizován.

Mgr. Zuzana Olexová
odbor realizace rozvojových programů, MMR

Přehled vybraných projektů pro rok 2001 - region Ostravsko (tabulka *.xls)

Přehled vybraných projektů pro rok 2001 - region Severozápad (tabulka *.xls)


Zpět na obsah