Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


CESTOVNÍ RUCH

Zahraniční cestovní ruch v ČR v lednu - březnu 2001

 

V lednu - březnu 2001, přijelo do České republiky 21,4 mil. zahraničních návštěvníků, nárůst představuje 1,0%. Mezi země s největším počtem turistů, kteří navštívili ČR patří Německo, Polsko, Nizozemsko, Velká Británie, Itálie, USA, Izrael, Dánsko, Francie a Rakousko.

Podle předběžných údajů ČNB dosáhly devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu za leden - březen 2001 0,6 mld USD, což je o 2,5 % méně než ve stejném období roku 2000. Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu představuje ekvivalent 6,9 % exportu ČR a 5,8 % hrubého domácího produktu.

Turisté v ubytovacích zařízeních ČR
v lednu - březnu 2001

Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v lednu - březnu 2001 meziročně poklesl o 14,7%, z toho zahraničních hostů vzrostl o 4,5%.

Celkový počet přenocování hostů poklesl o 25,6 %, z toho zahraničních hostů poklesl o 2,6 %.

Odbor koncepce cestovního ruchu, MMR
Pramen: ČSÚ, ČNB, MMR


Zpět na obsah