Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


BYTOVÁ POLITIKA

Závěrečný termín pro podání žádosti na dotaci ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

 

Nařízením vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 byly stanoveny podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Tato podpora bude v roce 2001 realizována formou podprogramu.

V podprogramu regenerace panelových sídlišť stát podporuje aktivity obcí vedoucí k zajištění organizačních a ekonomických podmínek regenerace sídlištního prostředí. Dotace podle tohoto programu jsou poskytovány na základě komplexních schválených projektů regenerace panelových sídlišť, které stanoví zásady a pravidla pro realizaci jednotlivých plánovaných akcí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou formu podpory ve formě dotace na vypracování regulačního plánu, příp. pouze nebo i konkrétní akce směřující k regeneraci sídliště (infrastruktura, občanské vybavení atd.), vybere hodnotitelská komise pro rok 2001 pouze omezený počet pilotních programů obcí, které budou připraveny podle podmínek daných uvedeným nařízením vlády a mají, mimo jiné, schválen zastupitelstvem projekt regenerace sídliště.

Kompletní žádost na dotaci ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť musí být podána na Ministerstvo pro místní rozvoj v termínu do 29. června 2001.

Ing. Jiří Vavrečka
odbor podpory bydlení, MMR


Zpět na obsah