Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


BYTOVÁ POLITIKA

Pomoc Státního fondu rozvoje bydlení Ministerstvu pro místní rozvoj

 

Státní fond rozvoje bydlení zahájil svou činnost v loňském roce. Jednou z prvních akcí byla pomoc Ministerstvu pro místní rozvoj v uspokojování žádostí obcí o dotace na výstavbu obecních nájemních bytů, včetně bytů v domech s pečovatelskou službou, podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb. Podle tohoto nařízení může Fond poskytovat dotace na výstavbu obecních nájemních bytů na základě neuspokojených žádostí obcí podaných na Ministerstvu pro místní rozvoj do konce roku 2000. V loňském roce takto Fond rozdělil, vedle ministerstva, více než třičtvrtě miliardy korun na výstavbu 1743 bytů.

V letošním roce má Fond ve svém rozpočtu pro dotace na výstavbu obecních nájemních bytů 3 miliardy 960 milionů korun, z toho 960 milionů Kč na byty v domech s pečovatelskou službou. Finanční prostředky, které by měly naplnit tento rozpočet však ještě nejsou plně k dispozici, mají být v průběhu roku postupně převedeny z Fondu národního majetku. Doposud byly takto převedeny dvě miliardy korun, které rozdělil výbor Státního fondu rozvoje bydlení na svém zasedání ve středu 16. května 2001. Podle předem stanovených kritérií vybral celkem 223 projektů obcí na výstavbu nájemních bytů ze žádostí, které byly do konce minulého roku podány na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jde o projekty, u nichž zahájení výstavby je plánováno na první polovinu roku 2001 a pro nedostatek finančních prostředků nemohly být dosud kladně vyřízeny. Konkrétní seznam schválených projektů obcí je uveřejněn na internetové stránce Státního fondu rozvoje bydlení na adrese www.sfrb.cz. Obce, jejichž žádosti byly vybrány, budou v nejbližších dnech vyzvány k uzavření smluv o poskytnutí dotace a na základě toho mohou zahájit financování výstavby. Celkem tak bude zahájeno více než 5000 bytových jednotek, zčásti půjde o byty v domech s pečovatelskou službou určené pro důchodce.

Druhá část rozpočtovaných prostředků pro dotace na výstavbu nájemních bytů je Fondem národního majetku přislíbena na konec září t.r. Státní fond rozvoje bydlení považuje tento přesun finančních prostředků za příliš opožděný, zbytečně zdržující bytovou výstavbu dalších cca 5000 bytů v obcích. Fond proto vyvíjí maximální snahu převod peněz uspíšit. Pokud se to nepodaří, obdrží bohužel dalších více než 200 obcí dotace na výstavbu až v závěru roku, kdy již na zahajování stavebních prací bývá většinou pozdě a zahájení bude muset být přesunuto do dalšího roku.

V dalších letech se předběžně počítá s pokračováním uspokojování žádostí obcí o dotace na výstavbu nájemních bytů s obdobným objemem finančních prostředků, jako doposud, stále však pouze výběrem z databáze neuspokojených žádostí podaných na Ministerstvu pro místní rozvoj do konce roku 2000. Stávající již zastaralý program přímých dotací bude pozvolna utlumen a nahrazen moderními programy umožňujícími získaní velmi levných výhodných úvěrů pro řešení široké škály problémů rozvoje bytové politiky. Modernější úvěrové nástroje kladou výrazně menší nárok na státní, resp. veřejné finanční prostředky a dosahují většího efektu v podpoře bydlení než zastaralé přímé nenávratné dotace.

JUDr. Jan Wagner
ředitel Státního fondu rozvoje bydlení


Zpět na obsah