Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


 

Obsah

ÚVOD

REGIONÁLNÍ POLITIKA
Program Phare CBC 2001
Regionální programy realizované Ministerstvem pro místní rozvoj - přehled
Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Ostravsko a Severozápad
(včetně Přehledů vybraných projektů pro rok 2001)
Regionální program podpory rozvoje regionů na úrovni NUTS2 Ostravsko a Severozápad (včetně Přehledů vybraných projektů pro rok 2001)
Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (včetně Přehledu projektů obcí vybraných k poskytnutí dotace v roce 2001)
Světová soutěž "Národy v rozkvětu 2001" (Nations in Bloom 2001)

CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch v České republice v prvním čtvrtletí 2001
Informace o šetření sítě pohostinských a ubytovacích zařízení Sit 2001

BYTOVÁ POLITIKA
Závěrečný termín pro podání žádosti na dotaci ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
Vývoj stavebního spoření v letech 1997 - 2001
Počet a objem poskytnutých meziúvěrů a úvěrů
Použití úvěrů ze stavebního spoření poskytnutých k 31. 3. 2001
(podle výše úvěrů)
Pomoc Státního fondu rozvoje bydlení Ministerstvu pro místní rozvoj
Seznam akcí schválených k poskytnutí dotace na výstavbu obecních nájemních bytů v roce 2001 v I. etapě
Seznam akcí schválených pro poskytnutí dotace na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou v roce 2001 v I. etapě

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Ochrana kulturních památek
Stanovisko odboru stavebního řádu č. j. 8986/00-32/K-226/00 ze dne 18. 12. 2000 k otázce souhlasu orgánu památkové péče v řízení o odstranění památkově chráněné stavby


Zpět na úvodní stránku